COVID-19

De basisregels wat betreft coronamaatregelen blijven van belang, ook wanneer u gevaccineerd bent.

Het handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog blijven gehandhaafd.

Komt u naar uw afspraak denk dan hieraan:

1. Neem 2 (grote) handdoeken mee

2. Desinfecteer uw handen bij binnenkomst bij de

    dispenser in de hal

3. Kom niet te vroeg, zo voorkomen we een (te) volle 

    wachtkamer

corona fysiotherapie

Klachten na Corona

Nadat u hersteld bent van Covid-19 kan het voorkomen dat u nog met klachten als vermoeidheid,
kortademigheid, duizeligheid en/of verminderde spierkracht kampt.

Gerrianne Brinkman, Karien de Boer en Geert Tjeerdsma zijn inmiddels gecertificeerd
Covid-19 therapeut, geschoold via Chronisch ZorgNet, zodat zij u op verantwoorde wijze
kunnen begeleiden.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een Covid-19 behandelprotocol.
Samen bouwen we uw energie weer op.

Maak een afspraak:
bel 0575-493 473